‘Vraag liever naar mijn hobby’s in plaats van mijn genderidentiteit’

In Nederland zijn transgenders de laatste jaren regelmatig het onderwerp van gesprek. 2015 werd door de Volkskrant zelfs ‘het jaar van de transgender’ genoemd. We zien steeds meer aandacht voor transgenders in de media. Denk bijvoorbeeld aan het televisieprogramma ‘Hij is een Zij’ van de KRO-NCRV. Maar hoe goed worden trans personen in Nederland nou echt geaccepteerd? En accepteren mensen het zolang het zich op veilige afstand afspeelt? Redacteur Veerle Boekestein gaat in gesprek met Alex Jessica. Zij is transvrouw en vertelt hoe zij hier over denkt.

https://soundcloud.com/veerle-boekestein/taboe-rondom-transgender-zijn/s-9KaB4

Alex Jessica

(Eerder gepubliceerd op YouNews)

Cijfers 

Uit cijfers van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat van 1995 tot 2015 1960 burgers officieel hun geslacht hebben laten aanpassen in de Basisregistratie Personen (BRP). Maar dit zijn lang niet alle transgenders die er in Nederland leven, want niet iedereen past hun officiële geslacht aan.

Uit de LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender) monitor van 2016 van het SCP is gebleken dat de acceptatie van transgender personen in Nederland licht is gestegen. Maar toch heeft één vierde van de Nederlanders aangegeven dat zij vinden dat er iets mis is met mensen die je niet in het man- of vrouw hokje kan plaatsen.

Om in Nederland te zorgen dat transgenders zich fijn en veilig voelen, is in 2008 TNN opgericht. TNN (Transgender Netwerk Nederland) is een stichting die zich inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. Een van de belangrijkste kernpunten is het tegengaan van discriminatie van diegene die transgender zijn. Daarnaast is de veiligheid van hen heel belangrijk voor TNN.

Alex Jessica heeft recent nog te maken gehad met een vorm van discriminatie. Op haar school mag zij namelijk niet naar het damestoilet. “Vermoedelijk twee cis gender* vrouwen hebben tegen de school geklaagd dat ik naar het damestoilet ging. School heeft mij toen gezegd dat ik nooit naar het damestoilet toe zou mogen”, vertelt Alex Jessica. De redenering daarvoor is nooit naar haar gecommuniceerd en daarom heeft ze contact opgenomen met meldpunt discriminatie. “Uiteindelijk heeft de school het hard gespeeld, dus dan ga ik dat ook doen. Dus 19 december komt de rechtszaak hiervan bij het College van de Rechten van de Mens en ik ga winnen.”

*De term cis gender wordt gebruikt bij iemand waarbij de genderidentiteit overeenkomt met het geslacht