Een kwispelend wapen

Dutchk-9centre is een bedrijf dat honden opleidt tot politiehond. De honden worden ingezet bij de politie, de douane, het leger en bij veiligheidsdiensten.
Dutchk-9centre importeert honden, leiden deze tot een bepaald niveau op en exporteren ze dan weer. Een deel van de honden die bij Dutchk-9centre worden getraind komen uit Nederland. Daarnaast importeren zij veel honden uit het buitenland, voornamelijk uit de Oostbloklanden. Als de honden dan voor een tijd zijn getraind bij Dutchk-9centre worden ze geëxporteerd. Hun hoofdafnemer is Amerika. Daarnaast gaan sommige honden naar Afrika voor de anti-stroperij, maar er zijn ook honden die in Nederland aan het werk gaan.

https://youtu.be/0uzapG3gHtA