Kan de naam van J.P Coenstraat nog wel?

Kan de naam van J.P Coenstraat nog wel?

De afgelopen dagen is er in meerder landen een discussie ontstaan of we nog wel beelden tentoon moeten stellen van historische personen met een duistere kanten. Zo is er in de Belgische stad Brussel een standbeeld van koning Leopold II, omdat hij verantwoordelijk is voor onmenselijke toestanden in toenmalige Belgische kolonie, Congo. Naar aanleiding hiervan is op de Nederlandse sociale media de discussie weer opgelaaid of we omstreden personen uit onze geschiedenis niet te veel eren met standbeelden en straatnamen.  Ook in Hilversum zijn er straatnamen vernoemt naar van die omstreden figuren, zoals de J.P Coenstraat en nog niet zolang geleden Burgemeester Bootstraat. Deze oud-burgemeester bleek in de jaren tachtig het apartheidsregime in Zuid-Afrika te steunen.

Jan Pieterszoon Coen was een Nederlands koopman, boekhouder-generaal (1613), directeur-generaal (1614) en vanaf 1617 de vierde gouverneur-generaal over alle bezittingen van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) buiten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de slachting van 14.000 inwoners van de Banda-eilanden, dit op een het totaal aantal inwoners van 15.000 inwoners.

Wat vindt de politiek?

De Hilversumse tak van de SP kwam in al augustus 2018, naar aanleiding van het veranderen van het Molenpad naar de Burgemeester Bootlaan, met een opinieartikel. In dit artikel hekelen ze de straatnamen die vernoemd zijn naar controversiële figuren. Zo was deze burgemeester bijvoorbeeld pleitbezorger van de apartheid in Zuid-Afrika. Ook stelde ze de naam de van de J.P Coenstraat ter discussie. Gevraagd naar hun mening reageerde een aantal politieke partijen. Fractievoorzitter van de partij Hilversums Belang, Henk Blok: “Er is een ambtelijke straatnamencommissie die bij nieuwe straten een advies aan het College geeft. Wij vinden dat deze commissie bij nieuwe straten ook politieke gevoeligheden moet meewegen. Ook als er nu al evident onaanvaardbare namen bij zitten dan kunnen die wat ons betreft nochtans worden gewijzigd.”

Edwin Göbels van de lokale partij, democraten Hilversum: “Het valt te voorzien dat deze namen uit de publieke ruimte voor bijvoorbeeld straatnamen verdwijnen. Tegelijk zullen ze voortbestaan in de geschiedenisboeken maar dan met aanvullingen waarin de donkere kant wordt belicht. Interessant wordt hoe ver de maatschappij wil gaan met veranderingen van de publieke ruimte.” Volgens Göbels zijn er talloze voorbeelden van (rijks-)monumenten  met verwijzingen naar koloniale tijden en historische figuren. Hij vraagt zich dan ook hardop af of het slim is of je hier nu een beeldenstorm om deze monumenten moet toepassen en of je er niet beter uitleg bij kan geven die uiting geeft aan de gewijzigde opvatting. “In die zin is het makkelijker met naamgeving van bijvoorbeeld straten, pleinen, gebouwen. Misschien is het in het algemeen handiger hier minder personen als thema te kiezen, want dit blijkt meer dan eens niet bestand tegen de ‘tand des tijds’ en wordt herhaaldelijk ‘steen des aanstoots’. Er zijn genoeg alternatieven zonder beperkingen: bloemen, planten, dieren, kleuren, sterren, materialen, nummers, en ga zo maar door.”

Hilversumse CDA-fractievoorzitter Olaf Streutker vindt ook dat je vooral context moet bieden in plaats van om het te veranderen. “Ik denk dat je hierin sowieso het historisch perspectief mee moet nemen en dat betekent dat dus dat het hernoemen van straatnamen eigenlijk alleen zin, op het moment dat je zegt: ‘Het past niet meer in deze tijd’. Ik vind het zelf te snel om het nu aan te passen. Ik zou er eerder voor zijn om ze in historisch perfectief te zetten, dus dat je er een bijschrift bij zet. Dat er bijvoorbeeld aangegeven wordt, wie ze waren in die tijd. Ik denk dat dat beter is. Dat je een historisch perspectief geeft aan de namen en de straatnamen. Kijk het wordt natuurlijk wat anders, en daar zit wat mij betreft ook het ingewikkelde van het vraagstuk, als we collectief met elkaar zeggen van: ‘Wij willen dat niet meer’. Dan zou het er uiteindelijk toe kunnen leiden dat het wordt aangepast. Op dit moment gaat het mij nog te snel.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *