Over ons

Een ingewikkeld vraagstuk met studenten oplossen? Een gave afstudeeropdracht formuleren? Een stageplek vullen? Vanaf dag 1 werken onze studenten met en in de beroepspraktijk. Of het nu is in een nagebootste redactiewerkplek of in opdracht van een journalistieke organisatie, onderwijs en praktijk zijn altijd met elkaar verbonden. En al vele jaren hebben zowel studenten, docenten en verschillende opdrachtgevers uit het werkveld hele positieve ervaringen; zoals bij innovatieve projecten (jaar 3), afstudeerprojecten, bij stagiairs (jaar 3 en 4), maar ook al bij freelance-opdrachten in het tweede jaar.

Innovatieve projecten 3e jaar

In het specialisatiesemester werken derde- en vierdejaars een innovatieve oplossing uit voor een probleem van een opdrachtgever via de methode van Design Thinking. Door direct zelf onderzoek te doen bij het publiek wordt het probleem verder onderzocht en gevolgd door verrassende, innovatieve oplossingen. De innovatie bevat altijd één of meerdere journalistieke producties.

De drie specialisaties zijn:

  • Burger, Politiek & Maatschappij
  • Kunst, Cultuur & Lifestyle
  • Crossborder journalism

Afstudeerprojecten

Groepjes afstudeerders (6) werken voor een journalistieke opdrachtgever aan een speciaal project, in de vorm van een ‘subredactie’. Het is dus echt wat anders dan een stage. Denk aan een special, een onderzoek, een innovatief vraagstuk, iets waar de opdrachtgever zelf niet aan toe komt in de dagelijkse praktijk maar wat wel nodig of gewenst is.

Stages & freelancebureau

Studenten draaien na het eerste jaar al mee in de praktijk. In het tweede jaar kunnen ze als freelancer aan de slag met een opdracht waarvoor ze zelf acquisitie hebben gedaan, in de bovenbouw kunnen ze stage lopen waarbij ze als startend professional functioneren.