Dankbare oprichters hilversummers.nl door verstrekte steunfonds

Dankbare oprichters hilversummers.nl door verstrekte steunfonds

Raoul van de Wetering en Allard Bentvelsen, oprichters van Hilversummers.nl.

Stichting hilversummers.nl ontving een steunfonds van de gemeente om het online platform verder te ontwikkelen afgelopen dinsdag 27 oktober. Burgers kunnen via het platform ondernemers en ontwikkelaars vinden om van hun ideeën plannen te maken, vertellen de oprichters. Ze zeggen dat het tijd wordt voor ontwikkelingen buiten de gemeente om.

“Voor ons plan willen we het postcodegebied 1221 ‘democratischer’ inrichten, en op de langere termijn heel Hilversum”, vertelt Allard Bentvelsen, de mede-oprichter van hilversummers.nl. “Participeren is niet het juiste woord, want dat gaat uit van een hogere organisatie. Je moet denken aan een ideeënplatform, helemaal onafhankelijk van de gemeente. Van indienen willen we ontplooien maken. We don’t hate the player, we hate the game. Iedereen moet alles kunnen ontwikkelen.”

Het bedrag dat is vrijgekomen is zes procent van het door de stichting begrote bedrag en is beschikbaar gemaakt om het platform hilversummers.nl verder te ontwikkelen met meer artikelen, meer lezers en meer initiatieven. Bentvelsen: “Dat is niet veel, maar het is een goed begin. We zijn dankbaar.”

Eerder dit jaar had de stichting de gemeente om geld gevraagd en door een commissie met een wachttijd van 100 dagen is het steunfonds uiteindelijk toegezegd. Bentvelsen: “Het fonds wordt betaald uit een premie bovenop de Onroerend Zaak Belasting die de Hilversumse ondernemers hebben betaald. Dat geld gaat via het steunfonds naar stadsvernieuwing.”

“We zijn ook al bezig met andere partners zoals Nike, dat hier in Hilversum het Europese hoofdkantoor heeft, Rabobank, Independer en een aantal lokale ondernemingen”, vult de andere oprichter Raoul van de Wetering aan. “Maar commercieel is niet het juiste, we proberen er geen geld aan te verdienen. We vragen financiële ondersteuning van ondernemers en ontwikkelaars om meer betrokkenheid te voeden, voor plannen in de toekomst en voor het ontwerp van de site.”

Volledig concrete plannen zijn er nog niet, maar er worden wel veel voorbeelden genoemd over ideeën met parken en speeltoestellen, die “stuk voor stuk leuker, duurzamer en goedkoper zouden zijn”, volgens Bentvelsen. “De bewoners zien graag andere plannen op de gebiedsagenda 1221”, dat de Geuzenbuurt, Kleine Driftbuurt en de Electrobuurt omvat.

In de stadsagenda spreekt de gemeente de ambitie uit om “de Larenseweg te vergroenen met een stevige bomenrij, zodat het een volwaardige stadsentree wordt.” Over de naastgelegen buurt Kleine Driftbuurt schrijft de gemeente: “Straten en pleinen in de buurt moeten sociale ontmoeting meer en veiliger faciliteren.” Bentvelsen: “Dat willen wij ook allemaal, maar wij willen dat de bewoners dat zelf mogen vormgeven en ontwikkelen, zelf plannen kunnen maken voor een nieuwe omgeving.”

In het rapport uit maart 2019 staat verder: “Wel is het buurtgevoel lager dan in andere wijken. In de gesprekken met bewoners en maatschappelijke organisaties is sociale cohesie dan ook een belangrijk thema. (…) Het draagvlak voor voorzieningen (winkels, horeca, onderwijs, ontmoetingsplekken) neemt door de groei van bewoners in deze wijk, maar ook in de directe omgeving (1223) toe.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *