Factcheck: “Een asielzoeker die asiel krijgt in Nederland, kost de schatkist één miljoen euro”

Factcheck: “Een asielzoeker die asiel krijgt in Nederland, kost de schatkist één miljoen euro”

Dr. Jan van de Beek deed zaterdag 25 september in De Telegraaf de volgende uitspraak: “Wie asiel aanvraagt en krijgt in Nederland, kost de schatkist gemiddeld ongeveer één miljoen euro.” Deze uitspraak roept natuurlijk meteen vragen op, want hoe komt Dr. Jan van de Beek aan deze één miljoen euro en natuurlijk het meest belangrijke klopt deze uitspraak wel?

De uitspraak van Dr. Jan van de Beek kwam uit de rubriek: De Kwestie van De Telegraaf. Hier ging het over het verkrijgen van het Nederlandse staatsburgerschap en Van de Beek haalde hier de nettokosten van een asielzoeker die asiel krijgt in Nederland aan. Deze uitspraak komt voort uit het onderzoek: ‘De Grenzeloze Verzorgingsstaat’, waar Dr. Van de Beek deel van uit maakte. Dr. Van de Beek legt zelf uit hoe hij tot deze miljoen gekomen is: “Een asielmigrant, die asiel krijgt in Nederland, kost alleen al 550 duizend euro volgens ons onderzoek. Als er echter een asielzoeker wordt toegelaten, dan leidt dit tot gemiddeld 0,5 nareizigers en 0,3 volgmigranten, ofwel gezinsmigranten. Deze kosten ook erg veel. Als je dan alle kosten bij elkaar optelt kom je ongeveer op een miljoen uit.” Kijkend naar dit onderzoek, klopt de uitspraak; “Wie asiel aanvraagt en krijgt in Nederland, kost de schatkist gemiddeld ongeveer één miljoen euro”, inderdaad.

Het controleren van deze uitspraak is natuurlijk niet gedaan door te kijken naar één enkel onderzoek. Het probleem is alleen in Nederland dat dit soort onderzoeken niet vaak gedaan worden. Dr. Van de Beek geeft zelf aan waardoor dit komt: ”In Nederland maken wij veel van dit soortgelijke berekeningen die we uitdrukken in geld, alleen niet over migratie. In Nederland is het een soort van taboe om hierover onderzoek te doen. In andere landen is dit totaal niet zo.

In 2003 is er wel een soortgelijk onderzoek gedaan door het CPB, getiteld: ‘Immigration and the Dutch Economy’. Projectleider en eindredacteur van dit onderzoek was Hans Roodenburg. Roodenburg ziet wel dat de woorden van Dr. Van de Beek in lijn liggen met wat hij destijds met het onderzoek van het CPB geconstateerd heeft, alleen geeft hij wel aan dat deze onderzoeken niet echt vergelijkbaar zijn: “Het onderzoek van het CPB ging niet specifiek in op de kosten van de toegelaten asielzoekers, dus kan ik niet een rechtstreeks antwoord geven op de vraag of de woorden van Dr. Jan van de Beek kloppen met het CPB onderzoek. Het CPB onderzoek verschilt namelijk in twee belangrijke opzichten van het onderzoek waar Dr. Van de Beek zijn woorden op baseert. In de eerste plaats is het onderzoek van het CPB veel globaler. Dr. Van de Beek doet uitspraken over asielzoekers en het CPB-onderzoek gaat over niet-westerse allochtonen, waar asielzoekers een onderdeel van zijn. Het tweede punt is dat het onderzoek waar Dr. Van de Beek zijn woorden op baseert veel actueler, betere en gedifferentieerde cijfers gebruikt hebben, waardoor hier veel exacter de kosten konden berekenen. Wel kan ik zeggen dat deze cijfers qua trekking wel in lijn zijn met wat het CPB destijds heeft geconstateerd, maar ze zijn niet direct helemaal vergelijkbaar.”

Het gebrek aan recent onderzoek maakt het lastig deze uitspraak makkelijk te bevestigen of te ontkrachten. Op basis van het enige echte recente onderzoek hiernaar en de gesproken bronnen lijkt de uitspraak echter gewoon helemaal waar te zijn. De gemiddelde persoon die asiel aanvraagt en krijgt in Nederland, kost de schatkist dus inderdaad ongeveer één miljoen euro.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *