Oorzaak en gevolgen van verkeersdrukte in de Willem van Noortstraat

Oorzaak en gevolgen van verkeersdrukte in de Willem van Noortstraat

De zogenoemde Votulast-route is een route die Utrechters misschien bekend voorkomt. Deze route wordt door veel weggebruikers gekozen om vanuit het centrum richting de A27 te rijden. Als je deze route rijdt, kom je langs de Willem van Noortstraat. Op deze straat wordt het verkeer door middel van Telraam bijgehouden. Telraam is een van origine Belgisch citizen science-project dat in de Provincie Utrecht onderdeel is van de burgerwetenschappelijke projecten van Samen Meten Utrecht (SMU). Inwoners die benieuwd zijn naar de verkeersontwikkeling en de samenstelling van het verkeer op hun straat, kunnen zich aanmelden bij SMU om zelf via een sensormeetkastje op hun raam het verkeer in hun straat in kaart te brengen. Aan de hand van Telraam-data belicht dit artikel het verkeer in de Willem van Noortstraat.

Door de genoemde Votulast-route rijdt er veel doorgaand verkeer door de straat, terwijl de straat hier niet voor is ingericht. In de Willem van Noortstraat is de maximale toegestane snelheid 50 km/u. Uit de data die is verzameld vanuit Telraam* is echter, tegen de verwachtingen in, een lagere gemiddelde snelheid gemeten, namelijk tussen de 20 en 30 km/u. Dit is verbazingwekkend, omdat er op deze weg meerdere ongevallen zijn voorgekomen. Deze ongevallen vonden met name plaats op het gevaarlijke kruispunt wat zich in deze straat bevindt. Deze is hieronder afgebeeld.

Iets wat het aantal ongevallen zou kunnen reduceren zijn de voorlopige plannen die er zijn in het mobiliteitsplan voor slimme routes. Er worden namelijk aanpassingen gedaan aan een ander gevaarlijk kruispunt in de Votulast route, die van Oudenoord en de Kaatstraat. Door die aanpassingen wordt het doorgaand verkeer in de Kaatstraat gestremd, wat ook voor rustiger verkeer kan zorgen in de Willem van Noortstraat die volgt na de Kaatstraat en Adelaarstraat. 

Het verkeer wat in het verleden is gepasseerd in de straat, is hieronder weergegeven. Zoals te zien is er in de straat vaak sprake van verkeersdrukte, wat opnieuw ongevallen kan veroorzaken. De straat blijkt het meest te worden gebruikt door auto’s, gevolgd door fietsers, vrachtverkeer en bussen en voetgangers.

In de afbeelding is ook een toename van het totale aantal weggebruikers te zien. Dit zou te maken kunnen hebben met de toenemende populariteit of bekendheid van de Votulast route, maar dit is niet bekend. 

Om verder in te zoomen op de toename van het aantal weggebruikers in de Willem van Noortstraat, kijken we naar de volgende visualisatie.

Hierin is met name de stijging van het aantal auto’s te zien en een daling in vrachtverkeer, fietsers en voetgangers. Er is geen duidelijke trend te zien omtrent het aantal weggebruikers per uur. Elke dag is anders en op elk uur van de dag verschillende de weggebruikers vergelijken met de andere uren. Er zit juist maar een lichte stijging in het totale aantal weggebruikers.

Wanneer de plannen in het mobiliteitsplan voor slimme routes zijn doorgevoerd, hopen we een vermindering te zien in het aantal weggebruikers en het aantal ongevallen in deze straat. Tot die tijd, rijd voorzichtig en let op elkaar!

Verantwoording

Voor de data-analyse hebben wij gekeken naar Telraam-verkeerstellingen van weggebruikers in de Willem van Noortstraat in drie verschillende weken. Tussen deze weken in zit respectievelijk ongeveer een jaar waardoor het een goede weerspiegeling is van de stijging in weggebruikers. De cijfers gaan terug tot maximaal 15 januari 2021. Dit betekent dat er geen data bekend is van 2017 – het moment waarop een fataal ongeluk in de onderzochte straat plaatsvond. De reden dat wij de week in oktober 2022 hebben gekozen is omdat dit op het moment, waarop we het onderzoek uitvoerden, de laatst beschikbare week was. Zo hebben wij naast deze actuele cijfers gebruik gemaakt van data gemeten in de eerste via Telraam beschikbare week voor de Willem van Noortstraat (januari 2021) en data precies een jaar later gemeten in dezelfde straat (januari 2022).

Telraam houdt het verkeer bij via een camera met een lage resolutie die de data lokaal, dus op het meetapparaat zelf verwerkt. Hierbij worden weggebruikers door middel van een zelflerend algoritme in vier categorieën ingedeeld: auto’s, tweewielers, voetgangers en zwaar verkeer.

De door ons geselecteerde Telraam-gegevens zijn niet afhankelijk van vakanties, want wij hebben bewust de weken na of voor de vakantie gebruikt voor een representatieve weergave. In de eerste week van 18 januari 2021 zijn er meerdere dagen waar er mogelijk problemen waren met de wifi-verbinding. Gedurende deze dagen zijn er geen waarden gemeten. Daarom hebben wij de keuze gemaakt om een week op te schuiven en hetzelfde te doen voor het jaar 2022. 

In de straat is slechts een Telraam. Dit betekent dat de uitspraken over de gehele straat een foutmarge bevatten. De straat bestaat namelijk uit meerdere kruispunten waarbij verkeer de weg kan betreden, maar ook kan verlaten. Het totaal aantal weggebruikers ligt waarschijnlijk hoger dan de gemeten waarden.

Verder hebben wij gekozen om de straat zelf te bezoeken, om zo een goede weerspiegeling van de huidige situatie weer te geven.

Geschreven door: Melysha Val, Daan Siersema & Lot van Duffelen

Over de auteur