Wat Stemt de HU

Wat Stemt de HU

Over enkele uren sluiten de stembussen en worden er in de Nederlandse gemeenten stemmen geteld. De afgelopen dagen mocht er in bijna alle gemeenten in Nederland gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de meeste Hogeschool Utrecht studenten mochten stemmen voor de gemeenteraad in hun gemeente, maar waarop hebben ze eigenlijk gestemd?

Een enquête, ingevuld door zo’n honderd Hogeschool Utrecht studenten, geeft ons een kijkje in het stemgedrag van studenten. Waarop gaan de studenten stemmen? Waar halen ze de informatie over de partijen vandaan? En wat is er veranderd sinds de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar?

Dus, wat gaan we stemmen?

Het grootste gedeelte van de HU respondenten geeft aan op GroenLinks te willen stemmen, maar liefs 23% geeft aan op deze partij te gaan stemmen. 17% van de studenten die de enquête hebben ingevuld, gaan op een lokale partij stemmen. Verder zijn ook de partijen BIJ1 en de PvdA populair.

Alleen de partijen 50PLUS, SGP en BVNL hoeven niet te veel op de steun van de HU studenten te rekenen, de respondenten gaan namelijk niet op ze stemmen. Ook lijken de PVV en Forum voor democratie niet veel stemmen te halen bij de Hogeschool Utrecht studenten.

Opvallend is de daling van populariteit bij D66. In de Wat Stemt de HU peiling die is gehouden bij de Tweede Kamerverkiezingen, bleek deze partij het populairste. Die populariteit lijkt afgenomen te zijn. Waar vorig jaar 28% van de respondenten op D66 wilde stemmen, is dat dit jaar nog maar 9%.

Er zijn flinke verschillen in de lokale partijen waarop gestemd gaat worden, veel studenten stemmen namelijk niet in Utrecht, maar in een andere gemeente. Toch kan de Utrechtse partij Student en Starter wel op een studenten achterban rekenen, het zit hem dan ook in de naam, van de 17 lokale stemmers zeggen er 5 op de partij te gaan stemmen.

Voelen studenten zich betrokken bij hun gemeente?

Uit onze enquête is gebleken dat slechts 36% van de studenten aan de Hogeschool Utrecht zich betrokken voelt bij de politiek in de gemeente. Daarnaast zegt meer dan een kwart van de studenten zich echt niet betrokken te voelen, hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken. Allereerst zou het kunnen liggen aan de onderwerpen die worden besproken in een gemeenteraad, wat boeit ons het waar dat standbeeld komt te staan? Studenten zijn gemiddeld veel bezig met grote problemen, zoals de klimaatcrisis.

Toch heeft een gemeente daar vaak meer mee te maken dan dat we in eerste instantie denken. Grote kwesties zoals het plaatsen van windmolens of huizen van het gas af krijgen, dat zijn taken waar de gemeente over gaat. Neem je maatregelen, wat de inwoner misschien meer geld kost, of niet? Zulke vraagstukken hebben erg te maken met klimaat en duurzaamheid. Ten tweede is de gemeenteraad nog bijna altijd een plek vol oude mensen, wellicht dat studenten daarom maar weinig betrokkenheid voelen. Slechts 31% van alle raadsleden is vrouw en maar 7% van alle raadsleden is jonger dan 30 jaar!

Waar halen studenten hun informatie vandaan?

Om informatie over de partijen te vinden hebben de studenten allerlei middelen ingezet. De meeste studenten, 85%, hebben de stemwijzer gebruikt om zich verder in de partijen te verdiepen. Verder hebben ook veel studenten, 78%, hun kennis over de partijen uit de partijprogramma’s gehaald. Andere veelgebruikte middelen waren sociale media, kranten en folders of via vrienden en kennissen.

Verschillende respondenten gaven ook aan dat ze de verkiezingsdebatten hebben bekeken om erachter te komen hoe de partijen over verschillende onderwerpen denken. Sommige studenten zijn zelf lid van een partij of stemmen standaard op dezelfde partij. “Ik stem al jaren GroenLinks!”, geeft een van de respondenten aan. Ook geven enkele studenten aan dat ze de websites van de partijen voor hun nuttig zijn geweest.

Wat vinden studenten belangrijke thema’s?

Maar liefst 87% van de geënquêteerden geeft aan het wel belangrijk te vinden om naar de stembus te gaan. Maar wát vinden de studenten dan belangrijk? Eentje steekt er met kop en schouders bovenuit: wonen. De woningcrisis heeft op de studenten duidelijk een enorme impact. Maar wat kan de gemeente daaraan doen? De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor de verdeling tussen koop- en huurwoningen. Gemeentes spelen dus een ontzettend belangrijke rol in het bepalen van hoeveel woningen er beschikbaar komen, ook voor studenten. Komt er een nieuwe studentenflat of een villapark? Wordt er gebouwd binnen de stad of wordt Rijnenburg een feit? Een onderwerp waar studenten zelf vaak mee kwamen in de enquête is kansengelijkheid.

Over de auteur