Waar: hoogste huurstijging in 6 jaar tijd, vooral in Rotterdam en Den Haag

Waar: hoogste huurstijging in 6 jaar tijd, vooral in Rotterdam en Den Haag

Lillian Marijnissen, voorvrouw van de SP, claimde in het eerste lijsttrekkersdebat op 8 februari dat in 2020 de hoogste huurstijging in zes jaar tijd plaatsvond. Maar klopt dat wel?  

Stijging huurprijzen
Al jaren wordt er gesproken over huurstijgingen. De politiek bekommert zich er over en wil de huurprijzen omlaag hebben om wonen aantrekkelijk te maken voor onder andere starters. Ook pleitte een meerderheid van de Eerste Kamer ervoorom vanwege de coronacrisisde jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2020 niet door te laten gaan. Marijnissen heeft ondertussen een plan opgezet om de stijging van de huurprijzen tegen te gaan, zij heeft hier inmiddels een meerderheid voor behaald die het plan steunt. Dit meldt het I&O Research, een onafhankelijkonderzoeksbureau.

Ondanks de coronapandemie meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juli 2020 de hoogste huurstijging in zes jaar tijd. Zij berekenden dat de woninghuren in juli 2020 met gemiddeld 2,9 procent omhooggegaan zijn ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste stijging na 2014 en meer dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (2,7 procent). 

De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen in juli 2020 gemiddeld met 2,7 procent. De huren van de sociale huurwoningen bij overige verhuurders gingen met 3,4 procent omhoog en de huren van de vrijesectorwoningen stegen met 3,0 procent.


Bron: tabel uit het artikel Grootste huurstijging in zes jaar, CBS (7 september 2020)


Oorzaak huurstijging
De belangrijkste reden voor de jaarlijkse huurstijging is de inflatie; de stijging van prijzen van goederen en diensten. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen de prijs ieder jaar maximaal laten stijgen met het inflatiecijfer. Daarnaast mogen ze een inkomstenafhankelijke toeslag vragen aan huurders die in verhouding tot hun inkomen weinig huur betalen. De inflatie stijgt ieder jaar, waardoor de huurprijzen, in onder andere de sociale sector, ook oplopen.  

Bron: grafiek uit het artikel Grootste huurstijging in zes jaar, CBS (7 september 2020) waarin de inflatie en de huurstijging uit af te lezen is


Huurstijging in Rotterdam en Den Haag
In voorafgaande jaren stegen de huurprijzen het hardst in Amsterdam, sinds een jaar of twee is dit echter verschoven naar Rotterdam. Het CBS meldde dat huurders daar 4,1 procent meer zijn gaan betalen dan mensen in Amsterdam,  van wie de huur met 3,5 procent steeg. In Den Haag ligt dit op 3,6 procent. Een oorzaak van de enorme huurstijging in Rotterdam en Den Haag is de grote vraag naar woningen. In combinatie met een beperkt aanbod blijven de prijzen stijgen. Een andere oorzaak van de hoge stijging is dat huiseigenaren hun huis minder vaak verhuren, omdat het op dit moment makkelijker is te verkopen. 


Bron: grafiek uit het artikel Grootste huurstijging in zes jaar, CBS (7 september 2020) met de gemiddelde huurstijging per 1 juli 2020


Waar of niet waar
Wat Marijnissen in het eerste lijsttrekkersdebat beweerde is dus waar. Het CBS meldde op 1 juli 2020 inderdaad de hoogste huurstijging in zes jaar tijd. Daarnaast klopte het dat er in Rotterdam en Den Haag de hoogste huurstijging werd genoteerd.  

Conclusie
Hoewel het kabinet en de Eerste Kamer pleitten voor een huurverlaging en zelfs een stopzetting van de huurstijging in verband met de coronacrisis, noteerde het CBS op 1 juli 2020 de hoogste huurstijging in zes jaar tijd. De huurprijzen in Rotterdam en Den Haag stegen het hardst, zoals Marijnissen tijdens het eerste lijsttrekkersdebat claimde. De voorvrouw van de SP heeft het dus op elk gebied in haar claim juist.  

We kijken uit naar je reactie, laat ‘m achter onderaan de post. Je reactie verschijnt na goedkeuring door de SvJ Live redactie.

Over de auteur

Stanzen Jelsma

Passionate, reflective, honest