Grotendeels waar: Klaver stemde tegen amendementen elektrisch rijden 

Grotendeels waar: Klaver stemde tegen amendementen elektrisch rijden 

Tijdens het eerste lijsttrekkersdebat voor de aankomende verkiezingen van 17 maart stelde Pieter Omtzigt (CDA) dat Jesse Klaver (GroenLinks) tegen vijf tot zes amendementen had gestemd met betrekking tot elektrisch rijden. Deze amendementen stelden voor elektrisch rijden te stimuleren maar wel op een manier dat het de staat minder geld kost dan nu. Klaver ontkende hier tegen gestemd te hebben. 


Energietransitie
 

Omtzigt deed zijn uitspraak tijdens de discussie over energietransitie. Energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar een duurzamere manier van brandstofopwekking. Meer elektrisch rijden is hierbij een belangrijke stap. Op dit moment rijden er volgens de RVO(rijksdienst voor ondernemend Nederland) 291.523 geheel of deels elektrisch van de in totaal 8,7 miljoen auto’s die Nederland heeft volgens het CBS. Ook stellen zij dat Nederland een voorloper is op het gebied van elektrisch rijden. Samen met slechts vier andere landen behoren wij wereldwijd tot het gezelschap waarin meer dan 1,5% van alle auto’s in het land elektrisch rijdt. 

Amendementen van Omtzigt 

Uit eigen onderzoek (amendementen Tweede Kamerblijkt dat  Omtzigt in de afgelopen 10 jaar vier amendementen heeft opgesteld die gaan over elektrisch rijden en waar Klaver op tegen stemden. Dit zijn echter geen vijf of zes maar vier amendementen:  

Amendement 1: Bijtelling 7% vanaf 2014 plus groengas in vier stappen in plaats van twee
Amendement 2: Bijtellingspercentage voor auto’s zonder CO2-uitstoot bedraagt per saldo 10% 
Amendement 3: Bijtellingspercentage voor auto’s zonder CO2-uitstoot
Amendement 4: Milieugerelateerde korting voor auto’s die weinig CO2 uitstoten 

Klaver stemde tegen alle vier maar het waren er dus geen vijf of zes zoals Omtzigt stelde tijdens het debat. 

Het eerste amendement komt uit 10 november 2011. Hierin wilde Omtzigt dat de bijtelling op auto’s die in 2014 of 2015 verkregen werden met een lage CO2-uitstoot laag zouden blijven. Eerst was het de bedoeling de korting van 25 procentpunt te laten vervallen zodat er eerder op elektrisch rijden overgestapt zou worden. Dit amendement werd uiteindelijk verworpen. Het tweede amendement van 5 april 2016 hield in dat de bijtelling op auto’s zonder CO2-uitstoot (elektrisch) verhoogd werd van vier procent naar tien procent. Wel bleef de korting op deze auto’s instant. Het argument wat Omtzigt hier toen voor gaf, was dat er geen verdere roof meer zal zijn op de schatkist. Door de korting van 12 procent die bleef op het kopen van een elektrische auto, zou het voordelig blijven een elektrische auto te kopenDit amendement werd uiteindelijk verworpen. 

Het derde amendement van 16 november 2016 stelde dat een aantal elektrische auto die na een bepaalde tijd werden ingevoerd minder korting zouden krijgen op het bijtellingspercentage. Dit amendement werd destijds verworpen Het vierde amendement, dat ook op 16 november 2016 is voorgesteld, wilde een verlaagde korting op het kopen van een elektrische auto van 18 procent naar 11 procent. Ook zal de bijtelling verhoogworden van 4 naar 11 procent. Met dit vrijgemaakte geld zal de accijns op diesel verlaagd kunnen worden. Volgens Omtzigt zou dit tot een stijging van de schatkist moeten leiden. Ook dit amendement werd verworpen. 


GroenLinks
 

GroenLinks is een partij die volgens zichzelf ‘strijdt voor een inclusieve samenleving waarin we solidair zijn met elkaar en met de volgende generaties. Een eerlijk Nederland waarin we de klimaatcrisis aanpakken en zorgen voor een sterke politieke sector.’ GroenLinks is een partij die zich bezighoudt met de klimaatcrisis en hier veranderingen in wil brengen.  Na contact met GroenLinks kwam naar voren dat zij achteraf spijt hebben gehad van de keuzes tegen deze amendementen te stemmen Als reden geven ze verder dat ze soms tegen amendementen stemmen omdat volgens de partij dit geld dan beter ergens anders in geïnvesteerd kan worden.  

Heden

Tegenwoordig is de bijtelling op elektrische auto’s 8 procent geworden in plaats van 4 procent. Op auto’s met CO2-uitstoot is deze bijtelling 22 procent. Hiermee is de bijtelling op elektrische auto’s toch gestegen naar de wens van Omtzigt. Dit wordt in de komende zes jaar stapsgewijs 22 procent waarmee de bijtelling van elektrische auto’s evenveel wordt als die van auto’s met CO2-uitstoot In de afgelopen jaren en tot op heden is het het kabinet maar niet gelukt om de klimaatdoelstellingen te halen. In dezelfde discussie stelde Omtzigt dat met het huidige klimaatakkoord de doelstellingen tussen 2030 en 2050 behaald zullen worden. 


Conclusie

De claim van Omtzigt is grotendeels waar: Klaver heeft tegen de amendementen gestemd met betrekking tot elektrisch rijden en GroenLinks geeft dit ook toe. Maar: dit waren vier amendementen en niet vijf of zes zoals Omtzigt beweerde. 

We kijken uit naar je reactie, laat ‘m achter onderaan de post. Je reactie verschijnt na goedkeuring door de SvJ Live redactie.

Over de auteur