Wij zijn terug!

Wij zijn terug!

Wij, Marie, Leon, Luna, Rutger, Samuel, Batja, onder leiding van eindredactie Lisanne en Julia, zijn acht journalistiek studenten met een grote interesse voor politiek.

Samen gaan wij, vanaf nu, de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht verslaan. Er komen verschillende producties aan, zoals een videoserie, podcastserie en nog veel meer! Daarnaast peilen we ook wat de Hogeschool Utrecht zelf gaat stemmen.

Verantwoording
Gezien wij dit project doen naast onze studie, hebben wij een bewuste keuze gemaakt tussen de partijen die wij gaan volgen en kunnen uitnodigen. Wij hebben de partijen zorgvuldig uitgekozen op aantal zetels, nieuwe partijen en een goede afweging gemaakt tussen links, midden en rechts.

Contact?
Heb je tips of opmerkingen? Meldt dit dan bij de eindredactie: julia.denheijer@student.hu.nl of lisanne.vangent@student.hu.nl.

Vragen, klachten of andere zaken kunnen terecht bij onze projectbegeleider elvira.vannoort@hu.nl