Afstudeer project: ‘Kleur bekennen’

Studente Valérie Hilgersom presenteert hier haar producties voor dit storytellingproject over suïcides binnen de LHBTI+gemeenschap. Ze heeft hiervoor een tiental jongeren gesproken en geportretteerd voor haar interview-serie: Zelfdroom. De podcast ‘Zelfhulp’ vanuit de hulpverleningskant geeft meer verdieping en uitleg waarom zelfdoding de grootste doodsoorzaak is onder LHBTI+jongeren. Het benadrukt tegelijkertijd de noodzaak om zelfdoding meer bespreekbaar te maken en het taboe hieromheen te doorbreken. Daarnaast geven verschillende infographics en datavisualisaties inzicht in de verschillende termen en begrippen binnen de LHBTI+gemeenschap. Kortom, het zijn allemaal onderdelen die elkaar aanvullen.
ZelfdroomPODCAST
Verantwoording: één geheel

Door de veelheid aan verschillende media vormen op deze website, zou de indruk kunnen ontstaan dat het allemaal losstaat van elkaar.  Toch ondersteunt ieder onderdeel dit storytelling project en vult het elkaar aan. Ieder medium behandelt verschillende invalshoeken maar maakt wel deel uit van het grote verhaal over zelfdoding binnen de LHBTI+gemeenschap. Om goed in kaart te brengen waar jongeren tegenaan lopen, heb ik hen geïnterviewd voor het medium: tekst. Voor meer verdieping over dit maatschappelijke probleem, heb ik verschillende deskundigen en instanties in mijn mini-podcast gesproken. Tot slot zullen de infographics meer gedetailleerde informatie geven over deze gemeenschap en de mentale problematiek. Kortom, mijn project is daarmee één groot samenhangend geheel geworden, waarbij ieder onderdeel elkaar weet aan te vullen. Zelfs in mijn onderzoek behandel ik dit onderwerp vanuit de journalistieke kant.  Tevens leent dit onderwerp zich eerder als een storytelling project. Juist door al die verschillende technieken te gebruiken, wordt de lezer beter geïnformeerd over de ernst van het probleem.

‘Nu zeg ik gelukkig maar dat het is mislukt’

Onder lhbti’ers hebben met name transgenderpersonen het zwaar. Zo denken zij 7 x vaker aan zelfmoord dan niet-transgenderpersonen en doen zij 5 tot 10 x vaker een zelfmoordpoging. De 27-jarige studente Samantha Janssen weet daar alles vanaf.

Recente berichten

Hier verschijnen de actuele updates over de verschillende onderdelen van het afstudeerproject. Lees hieronder meer over de portrettenserie Zelfdroom, de mini-podcast Zelfhulp en de infographics/datavisualisaties/achtergrondinformatie.

Bram vertelt over de
zelfdoding van zijn beste vriendin

Waarom praten we niet meer over zelfdoding? Valérie gaat in gesprek met drie deskundigen in de eerste aflevering van haar podcast

Een hele mondvol: LHBTI+. Waar staat het eigenlijk voor?

Worstel jij met suïcidale gedachten of maak je je zorgen om iemand anders? Praat erover. Bel 113 of ga naar www.113.nl. Stichting Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar via 08000113.