De serie Zelfdroom over jongeren die na diepe dalen weer dromen over hun toekomst

De grootste doodsoorzaak onder jongeren is zelfdoding. Met name lesbiennes, homoseksuelen, transgenderpersonen en biseksuelen zijn hier over het algemeen gevoeliger voor. Zo hebben ze tot 5 x vaker zelfmoordgedachten en doen ze 4 x vaker een zelfmoordpoging dan leeftijdsgenoten die heteroseksueel zijn. De afgelopen jaren is een stijgende lijn zichtbaar van jongeren die zichzelf het leven benemen. De urgentie is dus hoog om het aantal zelfdodingen terug te dringen, maar praten over mentale problemen wordt nog vaak gezien als een taboe. Ook de jongeren die hieronder hun verhaal doen voor het afstudeerproject ‘Kleur bekennen’, hebben dit zo ervaren.

Klik op de foto’s voor de verhalen