Info & Data

Verschil Nederland en België

Praten over mentale problemen is not done en dat terwijl België het hoogste zelfmoordcijfer heeft van West-Europa. Hoewel er hoopvolle signalen komen van de jongere generatie, blijft de boerse mentaliteit in Vlaanderen de boventoon voeren. ‘Het is echt niet oké om naar een psycholoog te gaan en te zeggen dat het niet goed gaat.’ Rouwtherapeute Lore Vonck praat ons bij.

Betekenis van LHBTI+

Het kan verwarrend zijn om termen te horen als intersekse personen, panseksueel en aseksueel, als je je hier nog nooit eerder in hebt verdiept of nooit hebt meegekregen vanuit je omgeving. Om uit te leggen waar de letters LHBTI+ voor staan die je in het project ‘Kleur bekennen’ ongetwijfeld bent tegengekomen, welke seksualiteiten en genderidentiteiten er allemaal zijn én welke vlaggen welke betekenis dragen, zal een overzichtelijke infographic hier meer helderheid in verschaffen.

Meer informatie over cijfers zelfdoding in de LHBTI+ gemeenschap

Mensen die lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) zijn of die gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking tot anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBT’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord. In dit Factsheet Suicidaliteit onder LHBT’ers zet 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met Movisie en de Rijksuniversiteit Groningen de meest recente cijfers op een rij.

Antwoorden staatssecretaris Blokhuis

Ik vroeg de staatssecretaris van VWS om een reactie op het aantal zelfdodingen dat stijgt onder lhbti+jongeren. Hier lees je zijn antwoorden op mijn vragen.