SvJ media

Selecteer Pagina

Promovenda Camila Valgas over promotieonderzoek naar nieuwsconsumptie van immigranten

Promovenda Camila Valgas over promotieonderzoek naar nieuwsconsumptie van immigranten

Promovenda Camila Valgas over promotieonderzoek naar nieuwsconsumptie van immigranten

In december 2023 startte het lectoraat voor Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie een onderzoek naar de nieuwsconsumptie van immigranten en het effect hiervan op acculturatie, het proces van sociale, psychologische en culturele verandering dat immigranten doorlopen terwijl ze zich aanpassen aan de cultuur van de nieuwe samenleving. Hoe staat het nu met het onderzoek? En wat willen onze onderzoekers van het lectoraat nu daadwerkelijk gaan onderzoeken? We spraken met hoofdonderzoekster en promovendus Camila Valgas.  

door | 16 04 2024, 14:04 | ToekomstPERSpectief

BIP Programma, Cluj-Napoca

Foto: Camila Valgas

Wat is het doel van dit onderzoek?  

‘Er bestaat een algemeen besef dat journalisten hun publiek beter moeten leren kennen, om hen en de samenleving nog beter te kunnen informeren. Omdat de samenleving de afgelopen jaren meer multicultureel is geworden is het voor de journalistiek steeds belangrijker geworden om ook deze groep mensen op de juiste manier te informeren. In ons onderzoek verwachten we te begrijpen hoe immigranten hun mediadieet vormgeven in het digitale landschap.’  

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd en wat is uw rol binnen het onderzoek?  

‘Ik ben promovendus en daarmee hoofdverantwoordelijk voor het onderzoeksproject. Maar uiteraard werk ik samen met mijn promotor, copromotor en dagelijkse begeleider.  Dat zijn Sanne Kruikemeier (hoogleraar Digitale Media en Samenleving bij de Strategische Communicatiegroep van Wageningen University & Research), Tim Groot Kormelink (Assistant Professor Journalism Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam) en Yael de Haan (lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie aan de Hogeschool Utrecht en bijzonder hoogleraar Lokale Publieke Omroep aan de Rijksuniversiteit van Groningen).’  

Ik ben verantwoordelijk voor het uitvoeren van vier deelonderzoeken gedurende de vier jaar dat het project loopt. Een voorbeeld van wat ik doe is het interviewen van immigranten en experts op dit gebied. Daarnaast bezoek ik conferenties waar ik de onderzoeksresultaten kan presenteren. Ook ben ik verantwoordelijk voor het delen van de resultaten van het onderzoek met docenten van de School voor Journalistiek, zodat zij deze resultaten kunnen gebruiken voor lessen. Tenslotte zal ik mijn proefschrift schrijven en verdedigen.’  

Wat is de verwachtte uitkomst van het onderzoek? (Hypothese) 

Het lectoraat heeft twee belangrijke verwachtingen van het onderzoek. Ten eerste verwachten we dat immigranten in dit digitale en transnationale medialandschap veel aan nieuws zullen consumeren, waaronder nieuws uit hun land van herkomst, internationale nieuwsbronnen en nieuws uit Nederland. Bovendien heeft de opkomst van sociale media het voor migranten gemakkelijker gemaakt om hun eigen mediakanalen op te zetten, en we zien dat deze media een steeds belangrijkere rol spelen in het mediagebruik van migranten. 

Ten tweede verwachten we de relatie tussen nieuwsconsumptie en acculturatie verder te begrijpen. Met acculturatie bedoelen we het proces van sociale, psychologische en culturele verandering dat immigranten doorlopen terwijl ze zich aanpassen aan de cultuur van de nieuwe samenleving. Uit eerder onderzoek weten we dat het gebruik van media de acculturatie positief kan beïnvloeden. De media bieden essentiële informatie die migranten kan helpen zich thuis te voelen in een nieuwe omgeving, het kan hen helpen de nationale taal en het politieke landschap te begrijpen, politiek bewuster te worden, de huidige maatschappelijke debatten te begrijpen, deel te kunnen nemen aan gesprekken, enzovoort. Tegelijkertijd ervaren sommige immigranten acculturatiestress bij het consumeren van nieuws, wat een mentale last met zich meebrengt en het acculturatieproces negatief beïnvloedt. Wel is het nog steeds onduidelijk hoe nieuwsconsumptie de acculturatie in het dagelijkse leven van immigranten kan vergemakkelijken of belemmeren. Enkele onbeantwoorde vragen die we willen beantwoorden zijn onder meer: In welke gevallen voelt Nederlands nieuws volgens migranten nuttig voor acculturatie? In welke gevallen ervaren immigranten acculturatieve stress met Nederlands nieuws? Hoe gaan immigranten om met de taalbarrière bij het consumeren van nieuws? Hoe ontdekken zij Nederlandse nieuwsbronnen en beoordelen zij de betrouwbaarheid ervan? 

Degenen die benieuwd zijn naar de daadwerkelijke uitkomst van het onderzoek moeten nog even geduld hebben. Het onderzoek is in december van dit schooljaar gestart en zal pas in december 2027 zijn afgerond. Les over de resultaten van dit onderzoek zullen de meeste huidige studenten dus niet meer krijgen, al zal je er de aankomende jaren zeker nog genoeg over gaan horen.  

Over de auteur

Jorn de Haas

Jorn de Haas is student op de hogeschool Utrecht. Al vanaf zijn 7de jaar wil Jorn journalist worden. In het begin was Jorn voornamelijk geïnteresseerd in de sportkant van de journalistiek, op latere leeftijd ontstond zijn interesse voor de politiek. Hij is de opleiding ingegaan met de gedachte: 'Als je in een doel gelooft zal je dat doel ook bereiken'.