SvJ media

Selecteer Pagina

SvJ geslaagd voor accreditatie

SvJ geslaagd voor accreditatie

De uitslag van de accreditatie werd bekend gemaakt op het mediaplein

SvJ geslaagd voor accreditatie

Goed nieuws: op donderdag 16 mei bracht een visitatiepanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie een bezoek om de kwaliteit van het onderwijs aan de Hogeschool Utrecht School voor Journalistiek te beoordelen. Het resultaat: de SvJ voldeed aan alle standaarden en de accreditatie wordt verlengd.

door | 22 05 2024, 13:05 | SvJ nieuw(s)

BIP Programma, Cluj-Napoca

De uitslag van de accreditatie werd bekendgemaakt op het mediaplein                                                  Foto: Wessel In den Bosch

‘Het panel was enthousiast over de trots en het vuur waarmee studenten, het werkveld, het team en het management over hun opleiding spraken,’ vertelt Vladimir Bartelds, de voorzitter van het panel, bij de uitslag. Ook waren er complimenten voor het honours-aanbod en de goede aansluiting op het werkveld.

Hoewel er geen dringende of onmisbare voorwaarden worden gesteld, worden er enkele verbeterpunten aangedragen vanuit het idee dat er altijd ruimte is voor verbetering. De potentie van de lectoraten kan nog beter worden benut dan momenteel het geval is. Daarnaast moet er, zoals reeds gebeurt, aandacht blijven voor de uitval in het eerste jaar.

De directie kan op dit moment officieel nog niet reageren op de accreditatie. Het officiële rapport met de formele beoordeling volgt als het goed is nog net voor de zomervakantie.

Onlangs maakte de SVJ een zelfevaluatierapport waarin het terugkijkt op het onderwijs van de afgelopen zes jaar van de bachelor Journalistiek. Dit schrijft directeur Hans de Clercq in het voorwoord: ‘Stappen die we momenteel zetten met onderwijsarchitectuur, toetsing en samenwerking met het werkveld, hangen nauw samen met de voortgaan­de ambitie van opschaling van projectonderwijs: onder­ wijs waarin studenten leren en werken in nauwe verbin­ding met samenleving en werkveld. We blijven hechten aan goede praktijkvoorbereiding en onze student­ en alumnisuccessen maken duidelijk dat dit loont. We hech­ten daarbij niet alleen aan borging van goed journalistiek ambacht schap, maar ook aan nieuwe kennis en vaardig­ heden die samenhangen met nieuwe ontwikkelingen zoals data en AI. Op die manier blijven we werk maken van het afleveren van vakbekwame, ondernemende, creatieve en kritische journalisten.’
De School voor Journalistiek (SvJ) in Utrecht is de oudste en grootste van de vier bacheloropleidingen Journalistiek in Nederland en als enige in de Rand­stad gevestigd. De studentenpopulatie is gegroeid van 897 studenten in 2018 naar 1236 studenten in 2023.

Over de auteur

Wessel In den Bosch

Ik ben 18 jaar oud en studeer journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Momenteel werk ik aan producties voor SVJ Utrecht West. In mijn artikelen benader ik graag maatschappelijk relevante onderwerpen op een creatieve en objectieve manier. Door mijn brede interesse richt ik me dan ook graag op veel diverse onderwerpen. Als journalist ben ik bedreven in het snel formuleren van krachtige vragen, waardoor ik vaak word geprezen als een goede interviewer. Mijn doel zal altijd zijn om met betrouwbare en objectieve journalistiek een positieve impact te hebben op de wereld.