Waar: rijkste 10% van Nederland bezit tweederde van het totale vermogen van de huishoudens. 

Waar: rijkste 10% van Nederland bezit tweederde van het totale vermogen van de huishoudens. 

Tijdens het verkiezingsdebat van RTL claimde Lilian Marijnissen, lijsttrekker van de SP, dat de tien procent rijkste Nederlanders tweederde van het totale vermogen bezit van alle Nederlanders. 

 

Totaal vermogen Nederlanders 

 Volgens de laatste gegevensdie afkomstig zijn van hoofdeconoom van het CBS Peter Hein Mulligen, is het totale vermogen van de Nederlandse huishoudens 1537,5 miljard euro. Deze cijfers zijn afkomstig uit 2019. Om tot dit getal te komen worden de totale schulden van de inwoners van een land afgetrokken van de totale bezittingen van een land afgetrokken. Schulden zijn hier onder andere de hypotheken op huizen en andere leningen. Onder bezittingen vallen onder meer huizen, spaargelden en aandelen. 

 Bezit rijkste tien procent 

 Volgens dezelfde cijfers van het CBS was in totaal 919,2 miljard euro van deze 1537,5 miljard euro in handen van de rijkste tien procent van de bevolkingHieruit blijkt dat net iets minder dan 60 procent van het totale vermogen van de Nederlandse huishoudens in handen is van tien procent van de bevolking

 Cijfers Nederland vergeleken 

 Dit klinkt natuurlijk als een scheve arm/rijk-verdeling, maar is dat ook zo? Wanneer er gekeken wordt naar deze verhouding wereldwijd valt het mee. Begin 2019 kwam Oxfam Novib met de statistiek dat de rijkste 26 mensen in de wereld meer vermogen hebben dan de armste helft van de bevolking, die uit 3,8 miljard mensen bestaat. Deze 3,8 miljard mensen bezitten gezamenlijk 1370 miljard dollar. Dat zijn dus totale bezittingen min de totale schulden, zoals de waarde van de huizen van deze mensen. Vroeger was dit verschil minder groot. In 2017 bezaten nog 42 rijkste personen evenveel vermogen als de armste helft. 

 Een andere statistiek die naar voren komt is dat de rijkste 22 mannen op de wereld meer verdienen dan alle vrouwen in Afrika bij elkaar opgeteld. Deze cijfers geven de grote verschillen weer tussen heel rijk en heel arm wereldwijd.  

Hieronder nog enkele vergelijkingen  

  • In dVerenigde Staten bezit de rijkste tien procent van de bevolking 75 procent van het totale vermogen.
  • In Europa bezit de rijkste 10 procent van de bevolking 55 procent van het vermogen. 
  • in buurland Duitsland bezat in 2016 de rijkste 10 procent de helft van het vermogen
  • In Zuid-Afrika bezit beschikt de rijkste 10 procent over 93 procent van het  bezit. 

 Kritiek: 

 Op de berekeningen van het CBS bestaat overigens de nodige kritiek. Simon Toussaint, promovendus aan de Universiteit Utrecht, stelde op de site van Eenvandaag dat het CBS een aantal berekeningen vergeet. Zo wordt het aanmerkelijk belang niet meegenomen. Het aanmerkelijk belang wil zeggen dat   iemand meer dan vijf procent aandelen heeft in een bedrijf. Volgens Toussaint is het belangrijk dit wel mee te nemen, omdat het vooral rijke inwoners zijn die dat bezitten.  Rijke inwoners zullen hierdoor in de berekeningen nog rijker worden en het verschil tussen arm en rijk zal alleen maar toenemen.

 Conclusie: 

De claim van Lilian Marijnissen is waar. De rijkste tien procent van Nederland bezit tenminste zestig procent van het gehele vermogen. Dit is ongeveer tweederde.  De kanttekening die daarbij gemaakt kan worden is dat er discussie is over de manier van berekenen en dat daardoor het verschil alleen maar groter kan worden.

 

Over de auteur