Meer vrouwen in de politiek: cijfers afgelopen gemeenteraadsverkiezingen

Meer vrouwen in de politiek: cijfers afgelopen gemeenteraadsverkiezingen

In 1917 kregen vrouwen voor het eerst passief kiesrecht; het recht om verkozen te worden in een vertegenwoordigende functie. Vanaf dat moment is er veel gebeurt op het gebied van inclusiviteit in de politiek, maar helaas zijn vrouwen al jaren ondervertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. Nederland heeft bijvoorbeeld nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad en is het grootste deel van de Tweede Kamerleden man. In de gemeenteraden ligt de vertegenwoordiging nog lager. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is er een verschuiving in het aantal vrouwen ontstaan. Door heel Nederland zijn er in totaal 459 extra vrouwen de raad in gestemd die op een onverkiesbare plek stonden (stemopeenvrouw, 2022).

Vier jaar geleden kwamen er 2.570 vrouwen in de raden terecht. De afgelopen verkiezingen waren dat er 3.039. Dit schrijft Stem op een vrouw, een organisatie die zich hard maakt voor de politieke gelijkheid van vrouwen. Zij plaatsten een oproep met het verzoek te stemmen op een laaggeplaatste vrouw op de kieslijst en spreken nu van een historisch resultaat. In steden is een toename van vrouwelijke raadsleden met name te zien. In 2018 werden in de zeventig grootste gemeenten in totaal zeventig vrouwen toch nog met voorkeurstemmen verkozen, dit jaar gaat het om ongeveer 180 vrouwen. Het gemiddelde deel van vrouwelijke raadsleden klimt in de zeventig grootste gemeenten naar 41 procent, dit is hoger dan ooit.

Fien Reerds is student political communication en onderdeel van de politieke denktank De KiesmannenWe zien een overduidelijke inhaalslag. Vrouwen waren tot voor kort in bijna elke raad in de minderheid. In de 70 grootste gemeente steden is nu gemiddeld 41 procent van de raadsleden vrouw”, aldus Reerds. Volgens haar is het opvallend dat de groei in het aantal vrouwen niet toeneemt omdat er meer gelijkheid ontstaat op de kieslijst, maar omdat het volk stemt op een vrouw op een onverkiesbare plek.

Het belang van diversiteit in politiek bestuur is van essentieel belang. Volgens Atria, het kennisinstituut voor Emancipatie en vrouwengeschiedenis zijn er drie (hoofd)redenen waarom politieke participatie van vrouwen belangrijk is: betere representativiteit bij volksvertegenwoordiging, de meerwaarde en verhoogde effectiviteit van een divers team, en politieke aandacht voor onderwerpen die voor vrouwen van belang zijn.

Het resultaat van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is zeer positief, maar helaas is er van politieke gelijkheid nog geen sprake. “De komende jaren moet er intensief ingezet worden op het inclusiever maken van de raad” vertelt Reerds, ze hoopt dat met de verkiezingsuitslag van de afgelopen gemeenteraad partijen niet meer om de essentie van diversiteit kunnen.

In de gepubliceerde cijfers van stichting stem op een vrouw is te zien dat er zeven gemeenten zijn waar de vrouwen in de meerderheid zijn. Amsterdam, Wageningen, Dijk en Waard, Schiermonnikoog, Blaricum, Zoeterwoude en Baarle-Nassau.

Ook in het Europees Parlement is het aandeel vrouwen de afgelopen decennia gestegen. Toen het Europees Parlement voor het eerst werd gekozen was 16 procent van de Europarlementariërs vrouw. In het huidige parlement is dat 36 procent. De onderstaande indicator omvat gegevens over het aandeel van vrouwen in de politiek in Europese landen. Uit de date komt dat Zweden het hoogste percentage heeft met 47%. Malta het laagst, met 11,9%.

De visualisatie “Vrouwen in jouw gemeenteraad” laat het aantal vrouwen in de gemeentes na- en voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zien. De data is afkomstig van het ANP en Stichting Stem op een vrouw.

De indicator “Vrouwen in de politiek” omvat gegevens over: Vrouwelijke parlementsleden, gemeten als percentage van het totale aantal parlementsleden. Vrouwelijke ministers: het percentage vrouwelijke ministers, met inbegrip van vicepremiers en ministers. Minister-presidenten en regeringsleiders werden ook meegeteld wanneer zij ministerportefeuilles bekleedden. Vicepresidenten en hoofden van regerings- of overheidsinstanties zijn niet in het totaal opgenomen. Gemeten als percentage van het totaal aantal ministers. Bron: OECD Data. gemeenteraadsverkiezingen zien. De data is afkomstig van het ANP en Stichting Stem op een vrouw.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.