SvJ media

Selecteer Pagina

Banen jonge journalisten liggen in de toekomst niet voor het oprapen volgens rapport ROA

Banen jonge journalisten liggen in de toekomst niet voor het oprapen volgens rapport ROA

Free pik newsroom

Banen jonge journalisten liggen in de toekomst niet voor het oprapen volgens rapport ROA

Hoe ziet de arbeidsmarkt er uit als studenten afstuderen van de school voor journalistiek? Volgens recente cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) liggen de banen niet langer voor het oprapen. ‘Maar op dit moment vindt ruim driekwart van onze studenten binnen een half jaar werk in de media, en ruim de helft heeft dat werk al voordat ze zijn afgestudeerd,’  aldus manager Pamela Wilhelmus.

door | 29 02 2024, 13:02 | ToekomstPERSpectief

Free Pik

Foto Newsroom  Foto: Freepik

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen 2023 en 2028 naar verwachting 8400 banen vrijkomen in de journalistiek. Maar dat het niet ingewikkeld wordt om die vacatures te vullen. Iets meer dan twee derde van die banen komen vrij omdat journalisten bijvoorbeeld met pensioen gaan of arbeidsongeschikt raken.

Journalist Nick Kivits licht het rapport en de situatie op arbeidsmarkt voor (jonge) journalisten toe in een artikel op Villamedia waaruit we hier citeren:‘Studenten die de komende jaren een bachelor in de sub sector Journalistiek, gedrag en maatschappij afronden, moeten volgens het rapport ‘rekening houden met een verslechtering van hun arbeidsmarktperspectieven’. Maar aan de journalistiek ligt dat niet. Dat blijkt uit uitgesplitste cijfers die alleen betrekking hebben op het beroep journalist, die werden onderzocht in het kader van de NVJ Arbeidsmarktmonitor. Die cijfers zijn niet terug te vinden in het ROA-rapport, maar zijn wel in te zien op de website van het ROA.’

Helft studenten heeft werk voor het afstuderen

Pamela Wilhelmus voegt daar aan toe: ‘Vooralsnog vindt ruim driekwart van onze studenten binnen een half jaar werk in de media, en ruim de helft heeft dat werk al voordat ze zijn afgestudeerd.’

Uit data van het ROA blijkt dat tot aan 2028 jaarlijks 4,3% van het totale aantal banen in de journalistiek vrijkomt. Vooral de verwachte uitbreidingsvraag is voor het beroep van journalist hoger dan gemiddeld is in de arbeidsmarkt. Dat zijn zo’n 2400 nieuwe banen, die ontstaan vanuit de uitbreidingsvraag. Om wat voor soort banen het gaat, heeft het ROA niet in kaart gebracht.

Citaat Villamedia: ‘Hoewel er in de journalistiek meer banen vrij- en bijkomen dan in andere beroepen die in dezelfde subsector vallen, wil dat niet meteen zeggen dat de journalistieke banen de komende jaren voor het oprapen liggen. Het ROA kijkt naast de vraag ook naar het aanbod binnen verschillende beroepsgroepen en legt deze data naast elkaar.

Aan de hand van die data berekent het ROA hoe groot de kans is dat werkgevers moeite gaan krijgen met het vervullen van hun vacatures. Omdat er ook genoeg nieuwe journalisten bijkomen, verwacht het ROA dat journalistieke werkgevers tot 2028 vrijwel geen moeite hebben om genoeg personeel te vinden. Voor andere beroepen in de subsector Journalistiek, gedrag en maatschappij geldt overigens hetzelfde. Al scoort de journalistiek wel net iets beter dan andere beroepen in deze subsector.’

De SVJ anticipeert op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zodat de kennis en vaardigheden van studenten goed blijft aansluiten bij het werkveld. Zo is sinds een paar jaar datajournalistiek nadrukkelijk in het curriculum opgenomen, evenals kennis over innovatie en technologie. Ook onderzoek skills zijn veel belangrijker geworden. Alles om ervoor te zorgen dat studenten ook na het afstuderen goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het werkveld. ‘Tegenwoordig is dat belangrijker dan ooit, want die ontwikkeling gaan razendsnel. Dat moet je wel kunnen bijbenen om relevant te blijven als journalist’, aldus Pamela Wilhelmus. 

Iedere twee jaar publiceert Het ROA een onderzoek naar de arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen voor diverse opleidingen en beroepen. Het rapport – De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028 – biedt een prognose voor de komende jaren.

In het ROA-rapport wordt gewerkt met sub sectoren. De journalistiek is daarbij ingedeeld in de sub sector Journalistiek, gedrag en maatschappij. Daar vallen ook onder andere opleidingen psychologie, sociale en maatschappijwetenschappen onder.

Lees hier het hele artikel van Nick Kivits over de toekomst van de arbeidsmarkt voor (jonge) journalisten.

Hier vind je de cijfers van de NVJ over de arbeidsmarkt voor journalisten.

Over de auteur