Zeist

Selecteer Pagina

“Het bejaardentehuis waar je naartoe kon als je nog redelijk vitaal was, is er niet meer.”

“Het bejaardentehuis waar je naartoe kon als je nog redelijk vitaal was, is er niet meer.”

Lia van Dijk (rechts met microfoon) bedankt iedereen voor het meezingen in het Slottuintheater. Tijdens het Meezingcafé afgelopen augustus.

Zeist – Als gevolg van de plannen van het kabinet-Rutte II zijn de afgelopen jaren de verzorgingstehuizen zoals die bekend stonden verdwenen.  Zo ook de verzorgingstehuizen in de gemeente Zeist. Een groot probleem, volgens Lia van Dijk, voorzitter van de Algemene Seniorenvereniging Zeist. Zij erkent de problemen van ouderen en licht die in het onderstaande interview toe.

Wat voor impact heeft het sluiten van de verzorgingstehuizen op de gemeente Zeist?

Op dit moment zijn er geen bejaardentehuizen meer in Zeist. In de gesprekken die nu al gevoerd zijn In het kader van project ‘vijfenzeventig plus huisbezoeken’, kwam heel vaak aan de orde dat ouderen zeiden: “Het zou toch heerlijk zijn als er weer bejaardentehuizen waren”. Want die ouderen wonen dan alleen, een beetje eenzaam en de contacten die zij hadden vroeger zijn vaak weggevallen of verwaterd. Als zij weer naar een bejaardentehuis ‘mogen’ dan wonen zij weer met gelijkgestemde senioren in een complex, waar zij op elkaar kunnen terugvallen. Alleen die zijn er niet meer. Je kunt in Zeist nu naar een verpleeghuis, zowel particulier als regulier, waar je pas naartoe gaat als je ‘erg veel’ zorg nodig hebt. Wij hebben hier in Zeist nog wel een aantal particulieren verzorghuizen waar je zonder indicaties naartoe mag, maar die zijn ondanks de goede zorg heel erg duur. Het bejaardentehuis waar je naartoe kon als je nog redelijk vitaal was, is er niet meer. Dat wordt enorm gemist.

Kent u als voorzitter van de Algemene Seniorenvereniging Zeist ook veel leden die het hier moeilijk mee hebben?

Ja. Als wij voorlichtingsbijeenkomsten over het kleiner gaan wonen, geven ouderen het aan om bijvoorbeeld kleiner te willen gaan wonen, maar waarnaartoe? Ook zien ze op tegen de verhuizing zelf, hoe moeten ze dat doen? Hoe moeten ze het regelen? En gaan ze vaak meer betalen. Ouderen willen best verhuizen van een gezinswoning naar een kleiner appartement het liefst in een zorginstelling, maar willen dan wel dezelfde huur houden. Want ze betalen gewoon ‘veel’ meer.

Kan de gemeenteraad een rol spelen bij de verhuizing van ouderen?

Er wordt niks aan gedaan, omdat zij de macht niet hebben. De sociale huur ligt vast en de woningcorporaties zijn daar, in heel Nederland, eigenlijk autonoom in. De woningcorporaties die wij in Zeist hebben willen daar best wat aan doen, maar die zitten ook aan de wet vast.

Veel ouderen maken nu ook gebruik van mantelzorg, iets wat standaard was in een bejaardentehuis. Hoe is de mantelzorg in Zeist volgens u?

Dat is heel verschillend. Wij hebben de mantelzorg centrale van MeanderOmnium, de welzijnsorganisatie die werken met vrijwilligers. Als iemand ‘echt’ iemand nodig heeft en er niemand voor ze is dan gaan zij op zoek naar een mantelzorger. Daar zijn er gewoon te weinig van. Sommige mensen krijgen dat dus ook niet. Want de zorgaanbieders die de zorg aanleveren die de mensen al hebben, leveren geen mantelzorg.

In het onderstaande Audio interview, gaat mevrouw van Dijk verder in op de eenzaamheid die er heerst onder de oudere van Zeist. Ook bespreekt ze de ‘vijfenzeventig plus huisbezoeken’, een initiatief van de gemeente Zeist en MeanderOmnium. In dit project bezoeken vrijwilligers inwoners boven de vijfenzeventig plus, die behoefte hebben aan een open gesprek aan huis.

Audio: Leah de Keyzer

Over de auteur

Hidde Jonker

Mijn naam is Hidde Jonker. Als kersverse journalistiek student van de Hogeschool Utrecht, kan ik niet wachten om mij te ontwikkelen als journalist.